top of page

Lumina Spark

a nagy ötlet

A Lumina Learning ötlete számos, akadémikusokkal és vállalati vezetőkkel folytatott beszélgetés eredménye. Fő célunk a régi, tranzakciós megközelítések helyett újabb, kreatívabb szemléletmódok alkalmazása, hogy segíthessük a szervezeteket abban, hogy ne robotként, hanem emberi lényként tekintsenek legértékesebb erőforrásaikra, az emberekre.

 

A Lumina Learningmegközelítés egyik, a maga nemében egyedülálló sajátossága a paradoxonok elfogadásának humanista megközelítése. Bármelyik csoportnak lehetnek például olyan tagjai, akik látszólag homlokegyenest ellentétes személyiségjegyekkel rendelkeznek. Amint a csoport tagjai képesek értékelni ezeket a különbségeket, máris virágozhat a csapatmunka. Következésképpen a Lumina eszközei a szervezetek segítségére lehetnek konfliktusok feloldásában, és elősegíthetik a csoporton belüli harmonikus együttműködést, ami a hatékonyság növekedéséhez vezet.

 

Úgy találtuk, hogy mindenki rendelkezik ellentétes személyiségjegyekkel. Eszközeink segítenek elfogadni saját személyiségünket: építeni erősségeinkre és feltérképezni gyengeségeinket, ezzel támogatva személyiségünk fejlődését. Munkánk egyértelműen azt mutatja, hogy akik hajlandóak mélyen magukba nézni és elfogadni az egymásnak ellentmondó személyiségjegyeiket, jelentős mértékben növelhetik személyes hatékonyságukat és fokozhatják teljesítőképességüket.

Hogyan működik a Lumina Spark?

A Lumina Spark a legújabb innováció a professzionális fejlesztési és értékelési eszközök piacán. Elszakad a száraz, idejét múlt pszichometrikus és sztereotípiákon alapuló személyiség tesztektől. Minden technológia fénysebességgel fejlődött, ezért úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje az általunk csak "Emberi Technológiák"- nak nevezett terület 21. századi felfrissítésének is - kiváltképp azért, mert az üzleti élet napjainkban olyan sokrétű és dinamikus. Ennek fényében bármely megoldásnak hasonlóképpen összetettnek és hatékonynak kell lennie.

A Lumina Spark azt megoldást adja az Ön, a vállalat és a kollégái számára, amelyet keresnek.

 

Önt és csoportját egy 144 kérdésből álló online kérdőív kitöltésére invitáljuk.

 

A kérdőívre adott válaszai alapján elkészítjük "portréját" - egy személyre szabott dokumentumot, mely teljes betekintést ad Önről és másokkal való kapcsolatáról.

 

Portréját alapul véve - kiegészítve azt munkafüzetekkel, Lumina szőnyeggel és kártyákkal - magasan képzett, szakértő tanácsadók segítik Önt és csapatát a közösen megtervezett tréningterv végrehajtásában, hogy elérjék a kívánt eredményt.

bottom of page